Umubona kanjani umuntu odlisiwe

Umubona kanjani umuntu odlisiwe

Umubona kanjani umuntu odlisiwe

Umubona kanjani umuntu odlisiwe ngumuthi odliswa wona noma

ofakwa wona ukuze uthande umuntu kakhulu ungezwa lutho ngaye

 

Pho Umubona kanjani umuntu odlisiwe ,signs and symptoms of idliso

 

Kuyancika kuhlobo lwedliso njengoba sizibalile   izinhlobo ngaphezulu, amanye amadliso enza indoda ithothobale, amanye   amadliso awazwani notshwala

 

 

uma indoda

 

 

ike yaphuza ifike kumfazi ivulele   isibhaxu, amanye amadliso enza indoda isabe umfazi, amadliso amanike wona   ajwayele ukuba ne side effect

 

 

yokuthi indoda ibe nesikhwele, ipage iphone,   ifune ukuphendula nezingcingo. kuhle ubonisane nomuntu okudayisela idliso   ubuze kuyena ubungozi bedliso lakhe

 

Thola usizo lokhipha  idliso uma ufuna kwenzelwa yimi uyakwazi ukuthi usende ithombe nenkanyiso ngikukhiphele sona  ku muntu wakho adlisiwe

 

 

idliso is a zulu word that means umuthi that is given,made,or sent to some one to make him or her love you to lust through various ways ,one can kudlisa you through food,through sex through using spirits (wind) or telepathy psychics ways

 

The Zulu people call it IDLISO well as the Vendas call it THILISO ,well as the whites  Coloureds and indians call it LOVE SPELL  which is the  (use of muthi to conjure sexual passion or romantic love. love spell is a branch of traditional magical rituals, and a long-time trope put on a lover , that can be implemented in a variety of ways, such as written spells, dolls, charms, amulets, potions, or rituals to make lover love only you never to listen nor look at any other person)..

 

 

There are many types of idliso one can use upon you or send to your lover if they want him to walk away or separate from you.

 

idliso lothando

 

idlizo lokudla (langaphakathi)

 

idliso lomoya

 

idliso locansi, idliso lephupho, idliso elibhuhlungu (slow poison), idliso delunina  etc

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
Lets Chats
message
instagram
sms
skype
whatsapp
telegram
wechat
twitter
phone
email
FacebookWhatsappSkypeInstagramTwitterMenu - 6