Imithi Yothando

Imithi Yothando

INTANDO

Imithi Yothando Wonke umuntu walapha e-Mzansi

oseke wasebenzisa lomuthi wesintu wazi kahle ukuthi uthando lweqiniso

luyinto enjani. In addition on, Njengoba igama lisho, umuthi wentando usebenza kakhulu kubantu

asebevele bethandana. Ngabe nifuna uthando lwenu kube olweqiniso futhi kube olwanguna

phakade? Tholani intado kubalaphi bendabuko abavelele. However,

 

UProf Alexandra usevuselele uthando kumakhulukhulu abantu.

Nawe ungaba omunye wabo. Hence, Intando isisize abaningi abantu abebenezinkinga

ebudlelwaneni babo. Iqeda izingxabano ezingenasizathu, isuse izichitho ezifakwe othandweni

lwenu, ivuselele imizwa yothando efadabalayo kanye nokunye okuningi. Musa ukulahlekelwa isinqandamathe

sakho, thola intando yoqobo ku Prof Alexandra. Besides,

 

ISIMONYO

Baze bahlupheka abantu bakithi bezulazula bethungathana

nothando! Inye nje inkinga yabo, sebekhohlwe nya amasiko kanye nemvelaphi

yabo. Sekwashelwa ngamafoni kuleli lanamuhla. Bangaki nje abaqonywa izintombi ezinesimilo

nothando? Bangaki nje abaqonywa abantu ababashele ngoba bebathanda ngokweqiniso? Inkinga yinye,

lababantu abanothando, isimilo nenhlonipho ababona othathekile. However, Abahambe beqoma yinoma ubani.

 

Imithi Yothando

Uthwala kanzima ukuze othole lentombi oyibona ikufanale. In addition on,

Kodwa lokho kwenzeka kuphela uma uhambela phezulu ungawasebenzisi

amakhambi esintu. However, Isimonyo eminye yemithi yakudala kuleli lakithi. Besides, Yayisetshenziswa

omkhulu uma beyoshela emfuleni. Ngikutshela ukuthi uma insizwa ike yasebenzisa lomuthi akudluli

ntombi. Above all, Iduku lalima ngesonto elilodwa. Lastly,

 

Awu sukanini madoda kanti yini eyayidala ukuthi abantu bakudala

babe nesithembu kangaka. Hence, Akukho okunye ngaphandle kwesimonyo. Besides, Usithola

ngebhodlelana kanti sona sibomvu. Hence, Usigcoba emashiyeni nasemzimbeni njalo uma usuya

kumuntu omuthandayo. In addition on, Kungensuku ezingaki uzobe usugiya wedwa uyibhingu lakwenu. Lastly,

 

Lomuthi uheha othandiweyo wakho, umenze naye azifele ngawe

kanti kuyoba uthando lwenhlonipho nokwethembana. However, Musa ukusabe usachitha

isikhathi, thola isimonyo ezinyangeni zendabuko kuleli lakithi. However, UProf Alexandra omunye walezo zinyanga. Lastly,

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
 • comment-avatar

  Mkhulu Makenzi how can be sure that I will get all the help I need from you? Because now I believe your work. I have tried many Sangoma’s with no success as yet

  Date of Posting: 25 September 2020
  Posted By: Annika Zanamhla Nzimase
  Female 29, Durban SA

 • Disqus (0 )
  Lets Chats
  message
  instagram
  sms
  skype
  whatsapp
  telegram
  wechat
  twitter
  phone
  email
  FacebookWhatsappSkypeInstagramTwitterMenu - 6