Geza Isilwane Bese Nawe Uthandeke Kubantu

Geza Isilwane Bese Nawe Uthandeke Kubantu

Geza isilwane bese nawe uthandeke kubantu

Geza isilwane bese nawe uthandeke kubantu

Isilwane ngumoya omubi owenza ukuncola.

Isilwane yinto ethunyelwa kumuntu ukuze yenze izinto

ezingasile,   Uma umuntu ethunyelwe ngesilwane saphumelela

ukumbulala kuyaye kuthiwe ushaywe isilwane,    isilwane esijwayelekile esishaya

abantu yinyoni, kulapho umuntu ethunyelwe khona ngenyoni.  or ngomoya

 

 

“ Spiritual Husband  and spiritual wife “

Are evil demons or spirts strong evil forces that are sent

to you to mess your life ,they posses on you and take control over

your life these demonic spirits (jins) are sent by witches or evil hearted

people when they do not want to see you progressing in life ,in your marriage ,at

your work or in your social well beings

 

 

Once “isilwane“ is sent to you it takes control

of your love life most it starts sleeping with you and makes you loose love

attractions and affections of your lover ,it takes away the happiness between both partners ,

 

Ziningi ke izinhlobo zezilwane nemisebenzi yazo ihlukene ezithunyulwa ngabathakathi

 

Utikoloshe

 

1- Izikhova

 

2- Izimfene

 

3- Imikhovu

 

4- Imincwi

 

Uthekwane

 

Geza isilwane bese nawe uthandeke kubantu

Ukubelethiswa isilwane kuzokwenza impilo yakho ibe nzima ngempela,

abanye bayahlanya emva kokubelethishwa isilwane.

SIGNS AND SYMPTOMS OF ISILWANE

 

isilwane signs and symptoms are ;-

 

1- Isilwane siyakwenza ungathandeki kubantu ube nesidinga nesicefe

 

2- isilwane siyalala nawe ebusuku

 

3- isilwane Siyakukinya ebusuku

 

sikucindezele impilo yakho yonke ibe nzima,

ukhumbule uma ungalalanga kahle ebusuku        uba nezinkinga eziningi,

ezifana  ukuzela okungakwenza ube sezingozini zemoto, isikhumba asibi sihle,

 

uhlale ukhathele umuzimba

 

uhlezi uchabange kakhulu ukhulume wedwa

 

uzwa khona abantu abakubizayo obaphendule yet abangekho

uzwa ezinto zikutshela hamba wenza ukuthi nokuthi okusile umuhlangano.

isilwane senza nto zakho zingalungi, uyaphazamiseka

impilo yakho , ungakwazi ukuhlala othandweni, ube nabantu

abakuzondayo, isilwane siyichitho ngokwaso awuthandi uma unaso.Esinye

isilwane kowesifazane silala naye, loluhlobo lwesilwane esilala nomuntu wesifazane,

simenza abemanzi kakhulu bese eba nesichitho kwibabazi  azithuke uxabana njalo

nendoda kungonakele lutho

Ungahlale uhlupheke nesilwane khona umuthi wesintu lana ekhaya

azokusiza sikhiswe lesilwane esikuhluphayo

azokugeza alahle lesilwane esikulandela emushadweni

,khona amanzi wolwandle nawothingo ngizokugeza ngawo ngisuse ngsilahle lesilwane siphele

Khona intelezi yesilwane ezokusiza okukhipha lesilwane esingalapheki

Wozani nithole usizo

+27731-826-876 MAKHOSI

 

Susa isilwane

 

Geza isinyma

 

spiritaul wife

 

spiritual husband

 

khiswa isilwane

 

utokoloshe

 

vikela isilwane

 

susa isinyama

 

isikhafulo sothando, isikhafulo esisheshayo

 

Makhosi

 

Khipha isichitho

 

Get Rid of isichitho

 

isiwasho

 

buyisa indoda

 

umlotha wamandiya

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
 • comment-avatar

  Excellent write-up

 • Disqus (0 )
  Lets Chats
  message
  instagram
  sms
  skype
  whatsapp
  telegram
  wechat
  twitter
  phone
  email
  FacebookWhatsappSkypeInstagramTwitterMenu - 6